Thursday, May 28, 2015

Gelanggang

(Onn Malini)

TEMA:
Kepentingan mempertahankan kedaulatan tanah air.MAKSUD SETIAP RANGKAP

Rangkap pertama

Penyajak menyatakan bahawa Malaysia merupakan sebuah negara yang ditubuhkan oleh generasi terdahulu iaitu kira-kira 50 tahun yang lalu. Malaysia terbentuk hasil perpaduan setiap kaum demi masa depan generasi seterusnya.Rangkap kedua

Kita ialah generasi yang mewarisi Malaysia yang diperjuangkan oleh generasi terdahulu. Mereka bekerja keras dan bersusah payah untuk mendapatkan kemerdekaan negara. Kemakmuran negara dapat dinikmati apabila rakyat bersatu padu. Penyajak menyeru semua rakyat supaya memelihara kedaulatan negara dengan penuh tanggungjawab  daripada pihak luar yang cuba memusnahkan negara. Cara ini telah terbukti dapat menyatupadukan pelbagai kaum di negara kita.Rangkap ketiga

Penyajak berpendapat bahawa pemimpin kini harus berani melawan tuduhan melulu yang dilemparkan demi mempertahankan kedaulatan negara. Pendapat yang dikemukakan oleh sesetengah pihak yang cuba menjatuhkan Malaysia harus kita tentang tanpa tolak ansur supaya tidak menggugat kedaulatan negara. Pihak tersebut tidak harus melakukan tindakan untuk mencabar Malaysia kerana perbuatan mereka akan menyusahkan diri mereka.Rangkap keempat

Penyajak menyeru rakyat yang benar-benar cinta akan negara supaya mengukuhkan tali persaudaraan agar pertelingkahan sesama rakyat dapat dihindari.Rangkap kelima

Penyajak menyatakan bahawa kita sebagai rakyat Malaysia bertanggungjawab memikul amanah yang diberi untuk memastikan kecemerlangan negara di peringkat dunia dengan mencapai kejayaan demi kejayaan. Hal ini demikian kerana kejayaan yang diperoleh rakyat Malaysia melambangkan maruah Malaysia dan jati diri mereka. Kita bertanggungjawab dalam meneruskan kesinambungan Malaysia sebagai negara yang harmoni dan dihormati oleh semua pihak. Malaysia wajib kita hargai, hormati dan muliakan sampai akhir hayat kita.PERSOALAN


Perjuangan generasi dahulu dalam mendapatkan kemerdekaan

Contoh : Generasi dahulu berjuang mendapatkan kemerdekaan negara dengan keringat dan air mata.Kepentingan perpaduan dalam menjaga keamanan negara

Contoh : Penyajak menyatakan bahawa rakyat yang bersatu padu telah terbukti dapat memelihara negara daripada ancaman luar.Tanggungjawab rakyat dalam mendaulatkan negara

Contoh : Penyajak menyeru semua rakyat supaya memelihara kedaulatan negara dengan penuh tanggungjawab  daripada pihak luar yang cuba memusnahkan negara.BENTUK SAJAK


Terdiri daripada lima rangkapTerdiri daripada dua hingga lapan baris dalam satu rangkapTerdiri daripada satu hingga Sembilan perkataan dalam satu barisTerdiri daripada tiga hingga 22 suku kata dalam satu barisRima akhir mempunyai bentuk bebas / tidak terikat.Rangkap pertama : abccdRangkap kedua : abcdefghRangkap ketiga : abcadefRangkap keempat : abRangkap kelima : abcdeGAYA BAHASA


anafora

Contoh :

kitapelihara gelanggang ini dengan kejap sepenuh hatikitamempertahankan kedaulatan watan dari anasir jahathiperbola

Contoh :

Hari ini kitalah pewaris gelanggang yang terbina dari keringat

dan air matainversi

Contoh :

jangan sekali bermain apikelak membinasakan diri sendirikita pelihara gelanggang inidengan kejap sepenuh hatiMarilah para pahlawan setia kita kukuhkan ukhwahpersonifikasi

Contoh :

demi mempertahankan maruah gelanggang keramat suci inikata ganda

Contoh :

yang diwariskan oleh pendekar-pendekar datuk moyang lebihsuara-suaramomokan sumbang memperlekehkan menyentuhNILAI


Nilai keberanian

Contoh : Penyajak menyatakan bahawa pemimpin negara kita harus berani berani berjuang untuk menangkis tohmahan pihak luar.Nilai perpaduan

Contoh : Penyajak menyatakan bahawa rakyat yang bersatu padu telah terbukti dapat memelihara negara daripada ancaman luar.Nilai tanggungjawab

Contoh : Penyajak menyeru semua rakyat supaya memelihara kedaulatan negara dengan penuh tanggungjawab  daripada pihak luar yang cuba memusnahkan negara.PENGAJARAN


Kita mestilah bersatu padu

Contoh : Penyajak menyatakan bahawa rakyat yang bersatu padu telah terbukti dapat memelihara negara daripada ancaman luar.Kita mestilah berani bertindak

Contoh : Penyajak menyatakan bahawa pemimpin negara kita harus berani  berjuang untuk menangkis tohmahan pihak luar.

Kita mestilah bertanggungjawab atas kedaulatan negara

Contoh : Penyajak menyeru semua rakyat supaya memelihara kedaulatan negara dengan penuh tanggungjawab  daripada pihak luar yang cuba memusnahkan negara.Puisi Tradisional

(Gurindam Dua Belas Fasal Ketiga )

MAKSUD


RANGKAP

MAKSUD

Apabila terpelihara mata,

Sedikitlah cita-cita.     

Mata haruslah diperlihara sebaik-baiknya supaya tidak melihat sesuatu perkara yang dilarang oleh tuhan

Apabila terpelihara kuping,

Khabar yang jahat tiadalah damping.

Telinga perlu dijauhkan dari mendengar segala hasutan dan kejian.

Apabila terpelihara lidah,

Nescaya dapat daripadanya faedah.

Seseorang yang menjaga tutur kata akan mendapat banyak manfaatnya

Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan,

Daripada segala berat dan ringan.     

Tangan perlu dipelihara daripada mengambil barang yang bukan hak kita.

Apabila perut terlalu penuh,

Keluarlah fiil yang tidak senonoh.

Nafsu makan perlu dikawal supaya tidak melakukan perbuatan yang dilarang.

Anggota tengah hendaklah ingat,

Di situlah banyak orang yang hilang semangat.

Kehidupan seseorang perlulah dijalani dengan penuh semangat.

Hendaklah peliharakan kaki,

Daripada berjalan yang membawa rugi.

Anggota kaki perlulah dipelihara dari melangkah ke tempat-tempat yang maksiat.

TEMA      

 Nasihat memelihara anggota diri.

Gurindam ini memberi nasihat supaya memelihara anggota diri dan berbudi pekerti.

PERSOALAN

Persoalan memelihara penglihatan dalam kehidupanPersoalan kebaikan memelihara tutur kataPersoalan pentingnya memelihara pendengaran Persoalan semangat penting dalam kehidupan.

BENTUK

Mempunyai 7 rangkap.

Setiap rangkap mengandungi 2 baris

            Contohnya : Apabila terpelihara mata,

                                   Sedikitlah cita-cita

Jumlah perkataan antara 2 hingga enam perkataan 

Suku kata antara 8 hingga 15 suku kata


Rima akhir aa

            Contohnya : Apabila terpelihara lidah,

        Nescaya dapat daripadanya faedah

GAYA BAHASA

Kata ganda – cita-cita

Asonansi – pengulangan vokal a 

       Apabila terpeliha ma,( rangkap 1 baris 1)     

Aliterasi – pengulangan bunyi konsonan g

            Bersunggan (rangkap 4 baris 1)

NILAI

Nilai kebijaksanaan, Contohnya kebijaksanaan dalam menuturkan kata-kata. Nilai  kesederhanaan, Contohnya kesederhanaan ketika menghadap rezekiNilai kesabaran, Contohnya kesabaran memelihara mata melihat perkara negatif.

PENGAJARAN

Kita hendaklah memelihara mata dengan  bijaksana.Kita janganlah terlalu mengikut nafsu ketika makan agar tidak mendatangkan kemudaratan..Kita perlulah menjaga tutur kata supaya disenangi masyarakat.Kita hendaklah sentiasa bersemangat untuk mencapai kejayaan dalam kehidupan.