Wednesday, August 16, 2017

PEMBELAJARAN TERADUN (BLENDED LEARNING)

Pembelajaran teradun (blended learning) adalah amalan pengajaran yang menggabungkan mod pengajaran bersemuka secara tradisional dengan mod teknologi atas talian berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran. Matlamatnya adalah untuk memaksimakan pemahaman tentang sesuatu prinsip, teori dan pengetahuan. Pembelajaran blended adalah pendekatan yang berpusatkan pelajar yang mana pelajar boleh mengawal sendiri kadar pembelajaran mereka dan mereka boleh menggunakan pelbagai teknologi atas talian.

No comments:

Post a Comment

RE TS25 LMS