Friday, December 3, 2010

SEJARAH 1 - Tujuan penjelajahan dan penerokaan dalam tamadun Islam

Jelaskan tujuan penjelajahan dan penerokaan dalam tamadun Islam dengan mengemukakan contoh-contoh yang sesuai.

Pengenalan: konsep penjelajahan dan penerokaan mengikut pandangan Islam, sejarah dan tokoh pelayaran umat Islam

Tujuan penjelajahan dan penerokaan tamadun Islam
i. Dorongan al-Quran
ii. Mengambil iktibar ke atas masyarakat terdahulu
iii. Penglibatan dalam aktiviti ini membolehkan umat Islam melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti perdagangan
iv. Penyebaran agama Islam
v. Meningkatkan ilmu pengetahuan
vi. Membawa kepada kemajuan dalam bidang perubatan
vii. Memperkukuhkan politik Isam
viii. Memenuhi perasaan ingin tahu

Kesimpulan: telah memberi nafas baru dalam proses perkembangan intelektual.

1 comment:

  1. Assalamualaikum,
    Terima kasih...maklumat agak simple...
    tp ia membantu.....
    Keep up a good work

    ReplyDelete

RE TS25 LMS