Friday, December 3, 2010

SEJARAH 1 - Peringkat dakwah Nabi Muhammad saw dan intipati ajaran

Huraikan peringkat dakwah Nabi Muhammad saw di Mekah dan intipati ajaran yang disampaikan oleh Baginda saw.
Pengenalan: biodata Nabi Muhammad saw, peringkat seruan Islam
Isi:
Peringkat-peringkat:
1. Seruan secara sulit
2. Rumah al-Arqam dijadikan sebagai markas gerakan Islam
3. Seruan terbuka kepada keluarga Abdul Mutalib
4. Seruan secara terbuka kepada orang ramai
Intipati ajaran:
1. Tauhid
2. Rukun Iman
3. Konsep keadilan
4. Kehidupan selepas mati
5. Meninggalkan akhlak mazmumah
6. Mengamalkan akhlah mahmudah
7. Ibadah
8. Sejarah umat terdahulu
Kesimpulan: apa-apa yang berkaitan

No comments:

Post a Comment

HARI GURU 2018

Hari guru pertama kusambut di PPD LMS. Sambutannya tidak seberapa...namun kemeriahannya kami rasai. Walau tiada hadiah seperti di sekolah-s...