Friday, December 3, 2010

SEJARAH 1 - aktor-faktor kemunculan Acheh sebagai pusat keilmuan Islam

Bincangkan faktor-faktor kemunculan Acheh sebagai pusat keilmuan Islam pada abad ke-15 Masihi.

Pengenalan: latar belakang kerajaan Acheh dan kemunculan pemimpin berwibawa, perananAcheh sebagai pusat tamadun Islam di Alam Melayu pada ke-15 Masihi.

Faktor-faktor Acheh sebagain pusat tamadun Islam di Alam Melayu pada abad ke-15 Masihi>
i. Peranan pemerintah – inisiatif mengembangkan ilmu pengetahuan – istana – galakan – balai gadang
ii. Kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi - muncul sebagai pusat perdagangan – peranan pemerintah dalam perkembangan pendidikan
iii. Hubungan diplomatic – kemasukan kitab agama dan ulamak – kemudahan dan perlindungan kepada para ulama luar menetap di Acheh – Muhammad al Yamani
iv. System pendidikan – 3 peringkat pendidikan – tumpuan penduduk di Nusantara – Serambi Mekah
v. Peranan ulama luar – Sheik Abdul Qadir, Nuruddin al Raniri – menjadi tenaga pengajar di Jamiah Bait al Rahman – menghasilkan karya
vi. Kelahiran ulama tempatan – Hamzah Fansuri, Shamsuddin al-Sumaterani, Bukhari al Jauhari
vii. Peranan bahasa Melayu – bahasa penulisan intelektual - tahap lingua franca-franca – perkembangan tulisan jawi
viii. Iklim intelektual yang bebas – menggalakkan polemic dan menyuburkan ilmu pengetahuan
ix. Kejatuhan Melaka – peranan Acheh semakin berkembang

Kesimpulan : apa-apa yang berkaitan

No comments:

Post a Comment

RE TS25 LMS