Friday, December 3, 2010

SEJARAH 1 - konsep manusia mengikut pandangan Arab Jahiliyah dan Islam

Bandingkan konsep manusia mengikut pandangan Arab Jahiliyah dan Islam.

Pengenalan: pandangan ahli sosiologi tentang Islam, pandanagan Barat tentang manusia – perbandingan konsep manusia

Pandangan Arab Jahiliah
i. Percaya akan wujudnya suatu yang agung yang menciptakan mereka, namun mereka enggan mengkajinya
ii. Menghargai dan mendewa-dewakan alam sekitar
iii. Percaya adanya Tuhan, namun tidak beriman kepada Tuhan Yang Esa
iv. Percaya adanya kelahiran dan keturunan tetapi tidak tahu asal-usul manusia di sisi Tuhan
v. Manusia dicipta hanya untuk berseronok-seronok
vi. Menghargai kehiddupan diri dan sesame suku kabilah
vii. Ciri-ciri kemanusiaan Arab Jahiliah terpancar dalam kehidupan mereka
Pandangan Islam
i. Manusia berasaa daripada tanah
ii. Ulama – empat peringkat penciptaan manusia
iii. Hanya Nabi Adam mealui proses terus dari tanah
iv. Uama bersepakat mengatakan tujuh prose pembentukanb\ bayi dalam rahim
v. Manusia yang sempurna dilengkapkan dengan jasad, roh, akal, nafsu, hati
vi. Hikmat atau kelebihan Allah menciptakan manusia
vii. Tanggungjawab utama manusia menjadi khalifah di muka bumi

Kesimpulan: pandangan Barat lebih kepada suati ideology atau sentiment golongan atheis atau orientalis.

No comments:

Post a Comment

HARI GURU 2018

Hari guru pertama kusambut di PPD LMS. Sambutannya tidak seberapa...namun kemeriahannya kami rasai. Walau tiada hadiah seperti di sekolah-s...