Friday, December 3, 2010

SEJARAH 1 - Peranan Baitulmal dan pelaksanaannya pada zaman kerajaan Bani Umaiyyah

Jelaskan peranan Baitulmal dan pelaksanaannya pada zaman kerajaan Bani Umaiyyah.

Pengenalan: pengertian baitul, sejarah penubuhan dan perkembangan Baitulmal hingga zaman pemerintahan Bani Umaiyyah


Isi:
Kepentingan penubuhan Baitulmal:
1. Bertanggungjawab secara langsung menentukan pendapatan Negara dan mengagihkan secara adil.
2. Memberi kemakmuran kepada umat islam
3. Membina infrastruktur dan pelaburan di dalam aktiviti social, perdagangan dan perindustrian
4. Menyediakan keperluan asas untuk tujuan pembangunan Negara
5. Membayar gaji pegawai kerajaan dan tentera
6. Mempertingkatkan pendapatan umat Islam
Pelaksanaan Baitulmal Zaman Bani Umaiyyah:
1. Sebagaimana zaman Khulafa’ ar-Rasyidin- sumber kewangan: kharaj, jizyah, zakat, usyur, al-fayy dan ghanimah
2. Sumber jizyah daripada golongan kafir dhimmi dan mawali
3. Fungsi Baitulmal sama seperti sebelumnya tetapi lebih berfokus kepada pembangunan Negara dan kebajikan rakyat.
4. Khalifah al-Walid: menggunakan sumber Baitulmal bagi menggalakkan perkembangan industry
5. Digunakan untuk membiayai tentera laut, menjayakan eksspedisi ketenteraan
6. Khalifah Umar bin abdul aziz – berjimat cermat – program pembaungan yang boleh dimanfaatkan oleh rakyat – kekurangan sumber, harta peribadi disumbangkan.

Kesimpulan: apa-apa yang berkaitan

No comments:

Post a Comment

Each friendship offers something totally unique — and irreplaceable. Each friendship ultimately makes us who we are. ...